Rafael

Healing från Änglar

Ärkeänglar

Violetta flamman

Universella kärleksflamman

Meditation

Kanalisering

Tidigare liv

Änglakort

Ärkeänglar

Det finns många ärkeänglar, men jag anger bara de som jag kallar på när jag behöver hjälp att skicka healing. Texten är väldigt förkortad men kommer utökas efterhand.

Ärekängeln Mikael: Namnet betyder "han som är som Gud". Mikaels specialite är att läka rädsla och nervositet samt rena energi. Mikaels aura är purpur/mörkt blå och stenen är sugilit. Mikael står för beskydd tex om du ska göra något obehagligt eller är rädd, kan du bara tänka "Kära ärkeänglen Mikael, jag ber om ditt beskydd nu när jag ska...." tex åka flygplan, gå till jobbet, eller träffa någon som du är lite rädd för.

Ärkeängeln Rafael: Namnet betyder "han som helar". Rafaels specialite är att läka sjukdom och samt vägleder vid healing. Rafaels aura är smaragd grön och stenen är malakit. Rafael brukar jag kalla på när jag vill skicka healing till någon eller mig själv.

Ärkeängeln Gabriel: Namnet betyder "Guds sändebud". Gabriels specialite är att läka under graviditet och barnafödsel. Lindrar även oro i samband med kreativa projekt. Gabriels aurafärg är koppar och stenen citrin. Vid healing brukar jag be Gabriel skickar regnbågsljus över personen.

Ärkeängeln Uriel: Namnet betyder "Gud är ljus". Uriels specialite är att läka bitterhet samt ovilja att förlåta. Uriels aura är blekgul och stenen är bärnsten.

Ärkeängeln Ariel: Namnet betyder "Guds lejoninna", Ariels specialite är att hela och hjälpa vilda djur och miljön. Ariels har aurafärgen blekrosa och stenen är rosenkvarts.

Soluppgång
Länkar och källor Kontakt
©Copyright Blisshealing.se 2015