solen

Healing från Änglar

Ärkeänglar

Violetta flamman

Universella kärleksflamman

Meditation

Kanalisering

Tidigare liv

Änglakort

Kanalisering

För mig är kanalisering egentligen som att ta in budskap från högre energier tex genom att se, känna eller höra något. Det kan ske på olika sätt men när det gäller kanalisering via änglar så är budskapet från änglarna. Dock måste man skilja på budskap från änglar och om budskapet kommer från sitt eget ego vilket kan vara svårt att avgöra.Goda budskap kommer alltid från änglarna för de har inget ego därför kan det vara bra att be ärkeängeln Mikael vara med och beskydda så att det blir rätt.

Att tyda det som änglarna menar kan vara svårt, kanske de bara visar en båt tex. Det är viktigt att den som kanaliserar budskapet lämnar i från sig informationen utan att lägga egna värderingar. Oftas förstår mottagaren budskapet "båt" dvs det har eller får en innebörd som inte mediumet förstår eftersom meddelandet är till mottagaren och inte mediumet. Alltså mediumet är bara en kanal som ska lämna det vidare till den verkliga mottagaren.

Under nyheter och budskap kommer jag att ange om jag kanaliserat något som bör tas upp tex att vi alla bör fokusera på något särskilt för att stärka vår gemensama kraft som tex meditera för fred.

Rosamoln
Länkar och källor Kontakt
©Copyright Blisshealing.se 2015